Recht van spreken

gebiedsontwikkeling

Traditioneel was gebiedsontwikkeling en ruimtelijke inrichting het domein van de experts. Zij die daarvoor hadden doorgestudeerd bepaalden wat waar en waarom gebeurde. Zij maakten het ontwerp en specificeerden het bouw- en inrichtingsproces, meestal uit naam van een bevoegd gezag zoals een gemeente.

De tijden zijn veranderd. Inmiddels ligt het initiatief steeds meer bij inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Klassieke burgerparticipatie maakt plaats voor vormen van samenwerking. Dat is een goede ontwikkeling, maar er is ook een tegenkant…

Continue reading

Samenwerken valt te ontwikkelen

samenwerkenkunjeleren

We werken steeds meer in allianties en netwerken. We snappen de noodzaak ervan en zien de kansen, maar we ervaren samenwerking ook als een worsteling. Je begint te twijfelen aan de samenwerking, jouw partners en jouw eigen vaardigheden om de samenwerking tot een succes te maken. Je stelt jezelf de vraag: hoe word ik effectiever in zulke omstandigheden?

Continue reading