Reality check

ordentelijk organiseren

Diverse situaties kunnen ervoor zorgen dat jouw aandacht wordt opgeslokt door het hier en nu. En je niet toekomt aan goed om je heen kijken en overwegen wat er morgen en overmorgen op je afkomt. De Realitycheck kan hierin behulpzaam zijn. Schrijf je in voor de werkmiddagen.

Continue reading

Recht van spreken

gebiedsontwikkeling

Traditioneel was gebiedsontwikkeling en ruimtelijke inrichting het domein van de experts. Zij die daarvoor hadden doorgestudeerd bepaalden wat waar en waarom gebeurde. Zij maakten het ontwerp en specificeerden het bouw- en inrichtingsproces, meestal uit naam van een bevoegd gezag zoals een gemeente.

De tijden zijn veranderd. Inmiddels ligt het initiatief steeds meer bij inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Klassieke burgerparticipatie maakt plaats voor vormen van samenwerking. Dat is een goede ontwikkeling, maar er is ook een tegenkant…

Continue reading

Samenwerken valt te ontwikkelen

samenwerkenkunjeleren

We werken steeds meer in allianties en netwerken. We snappen de noodzaak ervan en zien de kansen, maar we ervaren samenwerking ook als een worsteling. Je begint te twijfelen aan de samenwerking, jouw partners en jouw eigen vaardigheden om de samenwerking tot een succes te maken. Je stelt jezelf de vraag: hoe word ik effectiever in zulke omstandigheden?

Continue reading

Onbevangen maar niet naïef

Samenwerken zit ons in de genen. Wordt beweerd. Wij zijn sociale dieren en wij zijn van nature geneigd tot verbinding. Wordt beweerd. Ik ben geneigd om het eens te zijn met deze beweringen…

Continue reading