Reality check: ordentelijk organiseren

Gevoed door nieuwe denkbeelden over organiseren ontwikkelen we ambitieuze –en soms radicale– plannen om het‘anders’ te willen doen. Thema’s van deze tijd zijn bijvoorbeeld zelfsturing, netwerk organiseren, samenwerken, en ook beyond budgetting, waarde gedreven, ontmanagen en horizontaal leiderschap. Om als manager of bestuurder je ambitie op het gebied van organisatievernieuwing van idee naar plan te brengen is het behulpzaam om zaken te beschouwen en verder te brengen. Is het tijd voor een pas op de plaats, of voel je de noodzaak om eens diepgaand na te denken over de plannen die jij met jouw organisatie hebt? Gewoon eens goed inzoomen op de ontwikkeling die jij voor ogen hebt, met professionals die zo’n vraag al eens eerder bij de hand hebben gehad?

Erica Hehenkamp en ik werken al vele jaren op het snijvlak van organiseren en vernieuwen. Wij helpen organisaties bij nieuwe manieren van organiseren en hebben veel praktijkervaring bij de realisatie van deze nieuwe manieren van organiseren. We dragen graag bij aan ordentelijk organiseren zonder dit zwaar of dogmatisch te willen laten zijn. Praktisch, passend bij de opgaven van de organisatie en de omgeving waarin jij en jouw organisatie werkt.

Tijdens twee werkmiddagen helpen wij u bij uw reality check. Het doordenken van de verandering in organiseren en de implicaties die dit heeft staat centraal. De werkmiddagen vinden plaats op 23 september en 10 oktober 2019. Er kunnen maximaal 6 personen aan deelnemen.

Klik hier voor meer info of meld u aan info@edwinkaats.nl.